Sportakkoord Wijdemeren

 

Sport verenigt Wijdemeren

Sportakkoord Wijdemeren

 

Sport verenigt Wijdemeren

Sportakkoord Wijdemeren

 

Sport verenigt Wijdemeren

Het sportakkoord

Bent u een sportaanbieder? Dus een sportvereniging, commerciële sportaanbieder, een zorgverlener met beweegaanbod of zelfs een school en bent u gevestigd in Wijdemeren? Dan kunt u nu dankzij het sportakkoord van Wijdemeren €500 aanvragen om uw sport in te zetten om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. Hierbij zoeken we bewust naar mensen die nog niet (voldoende) bewegen. Heeft u mooie ideeën om dit voor elkaar te krijgen? Dan kunt u voor uw idee €500 aanvragen bij de sportcirkels van Wijdemeren. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

De sportcirkels

De Sportcirkels van Wijdemeren bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende kernen. Deze sportminnende inwoners van Wijdemeren zorgen zijn de link tussen sport en beweegaanbieder en sportakkoord. Binnen iedere kern van Wijdemeren kunnen sport- en beweegaanbieders een aanvraag doen voor een sportactiviteit. De leden van de sportcirkels bespreken het aanbod en activiteiten. Dit platform is tevens aanspreekpunt voor de gemeente Wijdemeren en zal de aanvragen uit het Sportakkoord beoordelen, beheren, bewaken en afhandelen. De uitvoering van de activiteiten en het bereiken van de doelgroep ligt bij de sport- en beweegaanbieder die de activiteit aanbiedt.

De deelnemers aan de denktank en het sportplatform zijn:

Jan-Ernst van Driel

Jan-Ernst van Driel

Tennis en Padel de Rading

Jan-Ernst is als voormalig voorzitter en nu bestuurslid van Tennis en Padel de Rading al jarenlang betrokken bij deze club. Daarnaast kijkt hij samen met andere sportverenigingen op Hallinckveld hoe sport voor iedere doelgroep in Loosdrecht toegankelijk(er) kan worden gemaakt.

Loosdrecht in beweging krijgen, daar is het Sportakkoord een mooi onderdeel van!

Jan-Ernst is aanspreekpunt voor sportcirkel Loosdrecht.

Linda Tuithof

Linda Tuithof

Golf vereniging 't Jagerspaadje

Linda Tuithof coördineert voor golfvereniging ’t Jagerspaadje (in het Corversbos) alles rondom sponsoring en promotie. Ze is naast een enthousiast golfer, ook een liefhebber van fietsen en fitness. In het dagelijks leven is zij (als ZZPer) werkzaam als inkoper en contract manager. Zij is opgegroeid in Woerden en woont sinds 2016 in ’s Graveland.

Linda geniet van het wonen in de gemeente Wijdemeren en is blij met alle sportinitiatieven. Zij verzorgt dan ook met genoegen de administratie en financiën voor het Sportakkoord Wijdemeren.

Raimon Knip

Raimon Knip

Bureau Sport

Raimon Knip is de oprichter en voorzitter van Stichting Buro Sport in Kortenhoef. Stichting Buro Sport heeft als hoofddoel mensen te laten sporten onder begeleiding van ervaren sporters. Raimon en een aantal andere trainers geven diverse sportlessen in de sportruimte achter sporthal de Fuik.

Hij is opgegroeid in Nederhorst den Berg en is lid geweest van bijna alle sportverenigingen in het dorp. Hij is daardoor goed op de hoogte van het verenigingsleven in de onze dorpen.

Raimon is daarom niet voor niets het contactpersoon Sport Cirkel voor             ‘s-Graveland en Kortenhoef.

Ine Klösters - de Vries

Ine Klösters - de Vries

Sportformateur

Ine is als zelfstandig ondernemer actief als conceptontwikkelaar binnen sport en maatschappelijke projecten. Ine begeleid bestuurders, verenigingen, sportbonden en gemeentes. Ine heeft vooral een groot hart voor diversiteit en inclusie en is bondscoach van het nationaal doven volleybalteam. Ine is lid van de sportcirkel voor Nederhorst den Berg en Ankeveen.

Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit zijn een soort waardebonnen waarmee sport- en beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij ambities en uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan:

– Verduurzamen van de accommodatie (een check op mogelijkheden om meer duurzaam te kunnen opereren op het sportpark)

– Kaderopleidingen zoals:

o Trainen en coachen van autisme in reguliere groepen

o Beginnerscursussen voor trainers en coaches

o Niveau 2 opleidingen voor trainers en coaches

o Bestuursopleidingen

– Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject)

– Ledenwerving

– Vrijwilligersbeleid

Deze services zijn aan te vragen bij de Adviseur lokale sport. In Wijdemeren is dat Patrick Hilhorst. Patrick is te benaderen via philhorst@teamsportservice.nl.

Voorwaarden

Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is € 20.000 per jaar en zal worden besteed aan de incidentele activiteiten van sport- en beweegaanbieders. Per activiteit zal maximaal €500 beschikbaar zijn.

De sport- en beweegaanbieder levert daarvoor de volgende gegevens aan:

– Wat is het aanbod?
– Wie is de doelgroep en hoe wordt die bereikt?
– Welke communicatie en promotiemiddelen worden daarvoor ingezet?
– Welke andere partijen in Wijdemeren kunnen ook aansluiten bij deze activiteit?
– Wat heb je verder nodig om het aanbod te concretiseren? (accommodatie, ondersteuning van Team Sportservice?)

Ad 1:
Sport- en beweegaanbieders in Wijdemeren (verenigingen, stichtingen, commerciële partijen, zorg en welzijn en individuele beweeggroepen) kunnen een dag(deel) activiteit organiseren waarbij ze mensen het beweegaanbod laten ervaren op een laagdrempelige manier. De focus ligt daarbij op de nog niet (voldoende) bewegende inwoner van Wijdemeren. Bij de activiteit zal de beweegaanbieder ook aan de zorg- en welzijnspartijen ruimte bieden om zich hierbij aan te sluiten.

Ad 2:
Mensen aanzetten tot meer bewegen. Binnen deze brede context zijn veel doelgroepen denkbaar. Bijvoorbeeld: ouderen, pubers, mensen met een beperking, werknemers van een bedrijf, ouderen uit een zorginstelling, mensen die wel willen bewegen maar niet weten hoe (wat bij hun past), met wie (contacten) of wanneer (tijd). Voor iedere doelgroep gelden anderen motieven. Sommige motieven kunnen zo uiteenlopen, dat een bewegingsactiviteit niet uit meerdere doelgroepen kan bestaan (bijvoorbeeld pubers in combinatie met een 80+ groep). Het is daarom van belang dat er duidelijk wordt gesegmenteerd naar doelgroep. Daarmee worden negatieve ervaringen voorkomen, het is tenslotte ons doel om mensen vanaf het begin een positieve, sportieve ervaring mee te geven en te motiveren om ermee door te gaan.

Ad 3:
Voor het bereiken van de doelgroep zullen diverse middelen ingezet moeten worden. De lokale huis-aan-huis krant, het regionale dagblad, lokale TV zenders, sociale media (FaceBook, Instagram), Team Sportservice en/of een website. Aangezien de doelgroep niet altijd digitaal vaardig is, is een mix van middelen noodzakelijk. Naast bekendheid van de oprichting van een SportCirkel, zal continue het aanbod onder de aandacht van de doelgroepen gebracht worden.

Ad 4:
Om clinics of evenementen te kunnen uitoefenen is een locatie nodig, binnen of buiten. Het gebruiken van een locatie t.b.v. een activiteit uit een sportcirkel kan worden opgenomen in de begroting voor de activiteit en kan daarmee worden vergoed uit het uitvoeringsbudget. Het gebruik en de kosten van een locatie zijn echter te allen tijde een middel en nooit een doel op zich.

Procedure

Hoe werkt het?

Je kunt budget aanvragen voor een activiteit die voldoet aan de uitgangspunten van het Sportakkoord Wijdemeren. Deze kernwaarden worden toegelicht op de site van het Sportakkoord Wijdemeren. Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je € 500 om de activiteit te organiseren.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en mail het naar:

info@sportakkoordwijdemeren.nl

Het aanvraagformulier vind je op onze website. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Zodra we je aanvraag hebben ontvangen toetsen we of deze voldoet aan de voorwaarden. Binnen vier weken ontvang je een bericht of de aanvraag is toegewezen of niet.

Op het aanvraagformulier dien je antwoord te geven op onderstaande vragen:

1. Wat is het aanbod?
2. Wie is de doelgroep en hoe wordt die bereikt?
3. Welke communicatie en promotiemiddelen worden ingezet?
4. Welke partijen in Wijdemeren kunnen ook aansluiten bij deze activiteit?
5. Wat heeft de sportaanbieder nodig om tot uitvoering over te gaan?

Wat als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als het bestuur van het SportAkkoord Wijdemeren besluit je aanvraag af te wijzen, dan ontvang je binnen vier weken per e-mail bericht. Het kan zijn dat we jouw aanvraag van tevoren afwijzen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden. Tegen de uitspraak van de aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Wanneer krijg ik het geld op de rekening?

Is jouw aanvraag toegekend? Gefeliciteerd!
We vragen je dan een factuur te mailen, waarop vermeld dient te staan:

  • Totaal bedrag van € 500, inclusief de BTW,
  • Opdrachtnummer SportAkkoord Wijdemeren. Dit nummer ontvang je per e-mail van de coördinator in jouw sportcirkel zodra het bestuur van het Sportakkoord Wijdemeren je aanvraag heeft goedgekeurd.
  • Team Sport Service 602399. Moet ik financiële verantwoording afleggen? Nee, maar je verplicht je wel ons naderhand een evaluatie (verslag met foto’s) van de activiteit waarvoor je budget ontving te doen toekomen. We willen natuurlijk graag weten of het heeft geholpen de doelstellingen van het Sportakkoord te realiseren! Deze evaluatie plaatsen we op de website van het SportAkkoord Wijdemeren.

Hoe vaak mag ik een aanvraag indienen?

Iedere Vereniging / Stichting mag meerdere aanvragen indienen, maar er worden er maximaal 3 per kalender jaar uitgekeerd.

Wat als het beschikbare budget op is?

Als het beschikbare budget reeds uitgegeven is, dan worden er geen aanvragen meer in het betreffende kalenderjaar in behandeling genomen.

Het sportakkoord is tot stand gekomen dankzij

En natuurlijk gemeente Wijdemeren

De ambities

Ambities en afspraken Wijdemeren

Afgaande op de input van de sport- en beweegaanbieders van Wijdemeren, de kansen die sport- en beweegaanbieders zien én de situatie van de inwoners van de gemeente Wijdemeren gaan we binnen het Wijdemeerse sportakkoord inzetten op de pijlers inclusieve sport en vitale sport- en beweegaanbieders.

  • Inclusief omdat we juist aan de slag gaan om de niet participerende inwoners van Wijdemeren te bereiken
  • Vitaal omdat de partijen in Wijdemeren klaar moeten zijn voor de toekomst om zo het passende sport- en beweegaanbod te bieden aan de nog niet participerende (en natuurlijk voor de reeds aanwezige) sporter

Het doel van het sportakkoord in Wijdemeren is mensen, die tot nu toe onvoldoende bewegen, aanzetten tot meer bewegen. En daarmee dat mensen naast een gezondere levenshouding ook actiever gaan deelnemen aan de samenleving.

Wil je weten wat dat concreet betekent? Lees dan hier verder.

Contact

Je kunt contact opnemen met Ine door te mailen naar: info@sportakkoordwijdemeren.nl, of door het contactformulier hiernaast in te vullen.