Sportakkoord Wijdemeren

Sport verenigt Wijdemeren

Het sportakkoord

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wil je meer weten over het Sportakoord, bezoek dan de landelijke website van Het Sportakkoord.

Wijdemeren

In Wijdemeren is Ine Klösters de sportformatteur. Je kunt Ine bereiken via ine.klosters@hotmail.nl.

De adviseur lokale sport is Jorrit Hansen. Je kunt Jorrit bereiken via jhansen@teamsportservice.nl.

Jorrit Hansen

Het sportakkoord is tot stand gekomen dankzij:

 

En natuurlijk gemeente Wijdemeren

De ambities

Ambities en afspraken Wijdemeren

Afgaande op de input van de sport- en beweegaanbieders van Wijdemeren, de kansen die sport- en beweegaanbieders zien én de situatie van de inwoners van de gemeente Wijdemeren gaan we binnen het Wijdemeerse sportakkoord inzetten op de pijlers inclusieve sport en vitale sport- en beweegaanbieders.

  • Inclusief omdat we juist aan de slag gaan om de niet participerende inwoners van Wijdemeren te bereiken
  • Vitaal omdat de partijen in Wijdemeren klaar moeten zijn voor de toekomst om zo het passende sport- en beweegaanbod te bieden aan de nog niet participerende (en natuurlijk voor de reeds aanwezige) sporter

Het doel van het sportakkoord in Wijdemeren is mensen, die tot nu toe onvoldoende bewegen, aanzetten tot meer bewegen. En daarmee dat mensen naast een gezondere levenshouding ook actiever gaan deelnemen aan de samenleving.

Wil je weten wat dat concreet betekent? Lees dan hier verder.

Hoe vraag je een initiatief aan?

De denktank en het sportplatform

Om, aan de hand van de opgehaalde input, tot een plan te komen is een selecte groep mensen als denktank bij elkaar gekomen, zij zijn de voorloper van het sportplatform en het grootste deel van deze mensen heeft aangegeven in het sportplatform te willen blijven. Zij hebben de opgehaalde info bekeken en op basis daarvan een voorstel gemaakt wat de basis is voor dit sportakkoord.

Deze voorloper van het uiteindelijke sportplatform kwam met het idee in elke kern van Wijdemeren een kleine kerngroep van 2 of 3 mensen te vormen. Zij zijn de vraagbaak voor de inwoners en sportaanbieders in de betreffende kern in Wijdmeren. Tevens zijn zij onderdeel van het sportplatform Wijdemeren.

De taken van het sportplatform zijn dat zij adviseren en beslissen over de aanvragen van het sportakkoord. Als vraagbaak en sparringpartner ondersteunen zij de beleidsmedewerker sport in Wijdemeren.

Om aan te vragen neem contact op via dit contactformulier.

De deelnemers aan de denktank en het sportplatform zijn:

Jan-Ernst van Driel

TV de Rading

Loosdrecht

Linda Tuithof

Golf vereniging 't Jagerspaadje

’s Gravenland

Raimon Knip

Bureau Sport

Kortenhoef

Loraine van de Broek

Stoel Yoga

Loosdrecht

Ine Klösters - de Vries

Sportformateur

Nederhorst den Berg

Contact

Je kunt contact opnemen met Ine door te mailen naar: info@sportakkoordwijdemeren.nl, of door het contactformulier hiernaast in te vullen.